banner_top_phuctri

Báo giá nhựa đường tháng 11/2022

Báo giá nhựa đường tháng 11/2022
Chi tiết báo giá nhựa đường tháng 11/2022 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC TRÍ GROUP
Xem chi tiết

Báo giá nhựa đường tháng 10 năm 2022

Báo giá nhựa đường tháng 10 năm 2022
Chi tiết báo giá nhựa đường tháng 10/2022 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC TRÍ GROUP
Xem chi tiết

Báo giá nhựa đường tháng 9 năm 2022

Báo giá nhựa đường tháng 9 năm 2022
Chi tiết báo giá nhựa đường tháng 2/2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC TRÍ GROUP
Xem chi tiết

Báo giá nhựa đường tháng 1 năm 2015

Báo giá nhựa đường tháng 1 năm 2015
Chi tiết báo giá nhựa đường tháng 1/2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC TRÍ GROUP
Xem chi tiết

Báo giá nhựa đường tháng 12 năm 2014

Báo giá nhựa đường tháng 12 năm 2014
Chi tiết báo giá nhựa đường tháng 12/2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC TRÍ GROUP
Xem chi tiết

Báo giá nhựa đường tháng 11 năm 2014

Báo giá nhựa đường tháng 11 năm 2014
Chi tiết báo giá nhựa đường tháng 11/2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC TRÍ GROUP
Xem chi tiết

Báo giá nhựa đường tháng 09 năm 2014

Báo giá nhựa đường tháng 09 năm 2014
Chi tiết báo giá nhựa đường tháng 09/2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC TRÍ GROUP
Xem chi tiết

Liên hệ Phòng kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC TRÍ GROUP
Địa chỉ : Toà nhà Vàng Đen, Thôn 1, Xã An Hưng, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng.
Hotline: 0988.941.820
Email: phuctrigroup286@gmail.com
Website: http://nhuaduonggiatot.com
------------------------------------
KHO NHỰA ĐƯỜNG:
Kho miền Bắc: Kho An Hưng, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng
Kho miền Trung: Kho TP.Đà Nẵng
Kho miền Nam: Cảng Biển Đông, quận 7, TP.HCM