Báo giá nhựa đường tháng 04/2015

Báo giá nhựa đường tháng 04/2015
Chi tiết báo giá nhựa đường tháng 4/2015 - CÔNG TY CP XNK QUỐC TẾ ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
Xem chi tiết

Báo giá nhựa đường tháng 3 năm 2015

Báo giá nhựa đường tháng 3 năm 2015
Chi tiết báo giá nhựa đường tháng 3/2015 - CÔNG TY CP XNK QUỐC TẾ ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
Xem chi tiết

Báo giá nhựa đường tháng 2 năm 2015

Báo giá nhựa đường tháng 2 năm 2015
Chi tiết báo giá nhựa đường tháng 2/2015 - CÔNG TY CP XNK QUỐC TẾ ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
Xem chi tiết

Báo giá nhựa đường tháng 1 năm 2015

Báo giá nhựa đường tháng 1 năm 2015
Chi tiết báo giá nhựa đường tháng 1/2015 - CÔNG TY CP XNK QUỐC TẾ ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
Xem chi tiết

Báo giá nhựa đường tháng 12 năm 2014

Báo giá nhựa đường tháng 12 năm 2014
Chi tiết báo giá nhựa đường tháng 12/2014 - CÔNG TY CP XNK QUỐC TẾ ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
Xem chi tiết

Báo giá nhựa đường tháng 11 năm 2014

Báo giá nhựa đường tháng 11 năm 2014
Chi tiết báo giá nhựa đường tháng 11/2014 - CÔNG TY CP XNK QUỐC TẾ ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
Xem chi tiết

Báo giá nhựa đường tháng 09 năm 2014

Báo giá nhựa đường tháng 09 năm 2014
Chi tiết báo giá nhựa đường tháng 09/2014 - CÔNG TY CP XNK QUỐC TẾ ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
Xem chi tiết

Liên hệ Phòng kinh doanh

CÔNG TY CP XNK QUỐC TẾ ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
Phòng 302, tầng 3,Số 282 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.
Hotline: 0988.941.820
Email: hatrangvimexcojsc@gmail.com
Website: http://nhuaduonggiatot.com
------------------------------------
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:
+Số 0031000204639 - Vietcombank CN HẢI PHÒNG
+Số 102010002058816 - Vietinbank CN HẢI PHÒNG
+Số 2101201004069 - Agribank CN NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG